Tabiat bir san'at-ı İlahiyedir, Sani olamaz...Bir kitabet-i Rabbanîdir, kâtip olamaz... Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. (Lem'alar)

25 Mart 2012 Pazar

Sahilkent'ten Koşu Köye Taşındık

Arılarımı Sahilkent'ten Koşu Köye taşıdım. Arılarımı özlemişim onları uzun uzun izledim. İlk bakımlarını yaptım. Şükürler olsun zayiat yok.