Tabiat bir san'at-ı İlahiyedir, Sani olamaz...Bir kitabet-i Rabbanîdir, kâtip olamaz... Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. (Lem'alar)

21 Ekim 2012 Pazar

Arılarıma Son Bakım 2012

 
Sakin arılara alışkın değilim, etraflarında dolaşıyorum. Arıcılığa çok sert arılarla başlamak talihsizlikti. Arıları hep aynı zannediyordum. Arıcılık bloklarında izlemeye aldığım değerli arıcı dostlar sayesinde bilgilerimizi arttırdık. Kaliteli sakin arılarla çalışmaya başladım.
 Önce ben poz veriyorum.
 Saldırgan olmadıklarından emin olduktan sonra kızım ve eşimde kovanlara yaklaşıyorlar.

Kovanlarımın hepsinde kapalı gözler görüldü. Son kez şerbet verildi. Bal ve polen stoklarının yeterli olduları gözlendi. Kovanlardan fazla çıtalar alınıp, oluşan boşluk gazete kağıtlarıyla dolduruldu. Kovan girişi küçültüldü. Üzerime düşen görevleri yerine getirdim. (Tevekkeltü Alellah.) 
 Maaşallah onları seyrederken ruhum dinleniyor. Mutluluğumu, huzurumu ancak arıcı dostlar bilirler.
Şuraya oturup arılarımı saatlerce seyredebilirim. Yavru uçuşu muhteşem, arazinin rengine uyum sağladıklarından kovanın önündekiler dikkat etmeyince görünmüyor.

Ağaçların alt dallarını budamalıyım. Gölge iyi ama bu kadarı fazla.
Sıkıldılar tabi benim gelmemi sabırsızlıkla bekliyorlar.

20 Ekim 2012 Cumartesi

İZCİLERİMLE

Bugün izcilerimle gelenekselleştirdiğimiz bisiklet gezisini yaptık. Kızılırmak Ortaokulundan harekete geçtik. Ağıllar, Türbe, Kızılırmak kıyısında bulanan set yolu, Çetinkaya Köprüsü, sürücü kurslarından okula kadar uzanan 24 km'lik bir yolculuk yaptık. (20.10.2012)
  
 Burada bulunan türbe Bafra'da hüküm süren Selçuklu sülalesinden gelen İsfendiyaroğullarına mensup Emir Mirza Bey ve ailesine aittir.Türbe yapısı miladi 1381 yılında hicri 783 yılında yapılmış olup bir aile kabristanlığı görünümündedir.Bina moloz taştan harçla yapılmış olup üzeri çadır şeklinde sivri bir kubbeyle örtülmüştür.Kapının üzerinde bulunan kitabeden burada yatanların veba (taun) hastalığından öldüğü anlaşılmakta olup bir kısım lahitlerde ölüm tarihinin aynı oluşu bunu desteklemektedir.Lahitler selçuklu tarzında yapılmış olup bir kısmının üzerinde ayetler yazılıdır.Kişilerinin ölüm tarihide ayrıca lahitlerin üzerinde mevcuttur.Binanın içinde toplam 16 mezar mevcut olup bunlardan 7 tanesi girişte sağda 9 tanesi ise girişte solda yer almaktadır ayrıca bina dışında aynı döneme ait iki adet mezar da mevcuttur.Bina şu an oldukça bakımsız olup tamire ihtiyacı vardır.
  Kızılırmak üzerinde ikinci set. Altınkaya ve Derbent barajlarından suyu kesmişler.


 Tatlı rekabet hep sürdü, yarıştık.

 Son kilometrelere geldik, ama çok yorulduk. Sulama kanalı üzerinde soluklanıyoruz.
Yolculuğumuzun sonunu tur atarak kutluyoruz. En yakın tarihte kamp yapmak dileğiyle etkinliğimizi sona erdiriyoruz.