Tabiat bir san'at-ı İlahiyedir, Sani olamaz...Bir kitabet-i Rabbanîdir, kâtip olamaz... Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. (Lem'alar)

22 Ağustos 2012 Çarşamba

SELDEN SONRA

 Uzun zamandır arılarımızı ziyarete gidememiştik. Bal verimide düşük olduğundan arıları ziyaret hevesimizde kalmamıştı. İki hafta önce Bafra ve köyleri selden çok zarar görünce ziyaretimiz iyice güçleşti. Acaba arılarımız selden etkilenmiş miydi? Endişesiyle Ağcaalan köyüne gittik. Yol boyunca gördüğümüz manzaralar endişemizi arttırdı.
 Arılarımızı sapasağlam görünce sevincimizi hesap edin.
 Sevindiren ikici olay nektarın gelmeye devam ediyor olması. İki hafta daha arılarımız burada kalacak.
Ağcaalan köyü Dereler mahallesinin girişindeki köprü.
  Ağcaalan,Yeraltı, Dereler, Ozan ve Boğazkaya köylerinden resimler. (Selden iki hafta sonra)Köyleri birbirine bağlayan asvalt yol kimi yerlerden dere yatağında kaybolmuş. Ara yollardan devam ediyoruz.

Köprü korkulukları ağaçlar gibi kopup, sürüklenmiş.
 Selden zarar gören su değirmenin içi kum dolmuş


Boğazkaya köyünde baraj gölünün yüzeyi hala ağaçlarla kaplı. Çevre sakinleri bu ağaçları topluyorlar.