Tabiat bir san'at-ı İlahiyedir, Sani olamaz...Bir kitabet-i Rabbanîdir, kâtip olamaz... Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olamaz. Bir kanundur, kudret olamaz. (Lem'alar)

14 Ocak 2012 Cumartesi

Hayat Spor

94.5 kilogramdan 87.5 kilograma düştük. Arılarımız uyuyor ama biz uyumuyoruz. Arı gibi çalışıyoruz.


 Yeğenim Hüseyin yine yapıştı, beni bırakmıyor. Ben nereye o oraya...
 Önce bisiklet sürüyor sonra koşuyoruz.

 Ve kardiyo hareketleri başlıyor.
Bilgisayar öğretmeniz ve antrenörümüz Murat GÜNGÖR.

 

Salonomuzun sahibi ve antrenörümüz Hayati ÖNEM.


 Ve 85 kilogram kalkıyor.


1 Ocak 2012 Pazar

SAVAŞÇI TÜRKLER

Dombıra - Dombıra


Kara kıs avulumga kelgende / Kara kış köyüme gelende
Kültüldegen kar yerge tüsgende / Lapa lapa kar yere düşende
Dombıramdı alarman / Dombıramı alırım
Yürek sazım çalarman / Yürek sazımı çalarım
Kaygırgandı eş aytbam / kaygılarımı hiç söylenmem.
Dombıra sazım estgen ataylar / Dombıra sazımı işiten babalar
Manesine es bergen anaylar / Manasına kulak veren analar
Estgenine oy berip / İşittiğini akıl yorarak,
Yüreklerge ses berip / Yürekleri titreyerek
Köz yastı kızganmaslar / Göz yaşlarını esirgemezler.

Nogaydın kaygı sansız kününde / Nogayların derdi sayısız, her gününde
Batirler yuklamagan kününde / Yiğitlerin uyumadığı günlerde
Yüreklerin kötergen / Yüreklerini cesaretlendiren
Sogıslarda küş bergen / Savaşlarda güç veren
Köptü körgen Dombıra… / Görüp geçirmiş dombıra

Alıntıdır.